Vizualizari : 3,432

În perioada în care a fost închis la penitenciarul francez din Fresnes, Gregorian Bivolaru a scris, în limba franceză, o carte despre justiție. Ediția franceză s-a epuizat, cea în limba română va vedea lumina tiparului în acest an. Filmul documentar prezintă această carte.

„Nu există și nu va exista niciodată o justiție superioară Adevărului.” Nu e doar un simplu citat. El reîntregește, alături de altele asemenea lui, paginile pline de înțelepciune care vorbesc despre justiție, în adevăratul sens al cuvântului.

„Reflexii asupra justiției” este o carte cu aforisme despre Justiția dumnezeiască. Ea este o carte cu totul specială, nu doar pentru că a fost scrisă de Gregorian Bivolaru în Franța, în condiții de detenție.

Abuzurile la adresa lui Gregorian Bivolaru nu au lipsit nici în această țară europeană cu mari pretenții democratice, în care există însă numeroase acuzații că justiția a fost acaparată în totalitate de francmasonerie. Judecătorii francezi au ignorat toate confirmările statului suedez cu privire la menținerea azilului acordat lui Gregorian Bivolaru în 2005 și au decis extradarea lui în România.

Dincolo de aparențe, așa zișii iluminați s-a impus, acționând din umbră. Altfel nu se explică de ce, cu 8 zile inainte de verdictul judecatorilor francezi, o scrisoare anonimă de amenințare afirma că organizația ocultă a dat ordinul ca recursul profesorului de yoga să fie respins.

”Reflexii asupra justiției” este un documentar exploziv despre Justiție si Adevăr, pe care îl puteți viziona pe MISA Senzational TV. Cineva a avut și are curajul să-i înfrunte pe  așa zișii iluminați și să le demaște planul diabolic de a exacerba răul pe această planetă.

1 COMENTARIU

 1. Treptele Victoriei

  1. Orice reușită, fie ea socială, spirituală sau de altă natură, are sorți reali de izbîndă dacă mai întîi omenirea va invoca, la unison și într-un număr cît mai mare, ajutorul Divinului în direcțiile benefice spre care ea tinde sau aspiră să se împlinească.

  2. Orice Revoluție socială are sorți reali de izbîndă numai dacă este urmarea unei Evoluții spirituale reale !
  Fără o cunoaștere temeinică a legilor spirituale, mai cu seamă a Legii Acțiunii și Reacțiunii, care stipulează că primim întotdeauna roadele a ceea ce am semănat, fie bune, fie rele, fie neutre…Înțelegerea deplină a acestei legi de către toți oamenii sau de aproape toți, va face cu putință creșterea responsabilității pentru gîndurile, cuvintele și faptele noastre !…
  Cînd marea majoritate a omenirii va înțelege clar că răul făcut altora se va întoarce la inițiatorul răului, atunci omenirea va trece pe un nivel superior de evoluție, în care va domni armonia, prosperitatea și iubirea pentru tot și toate !

  3. Marea majoritate a omenirii actuale trăiește la un nivel foarte primitiv de evoluție, datorită sentimentelor negative cum ar fi lăcomia, ura, mînia, indiferența, egoismul, desfrînarea, preacurvia, orgoliul, aroganța, neiertarea, gelozia, perversitatea, viclenia și multe altele; sentimente care au luat chipul în exterior a sectei satanice a masoneriei, precum și a altor organizații de tip mafiot, ceea ce este de fapt Legea Oglindirii sau a Corespondenței oculte, care spune că Exteriorul reflectă interiorul ființelor umane !…
  Asta înseamnă că nu este cu putință să existe armonie, pace, iubire, prosperitate și bună înțelegere în societate atîta vreme cît în ființele noastre se manifestă acele sentimente negative, numite otrăvuri.

  4. O reală izbîndă ar fi posibilă prin miracol Divin, dacă Dumnezeu Tatăl-Mama va iniția acel Eveniment iluminatoriu despre care se vorbește în ultima vreme, Eveniment ce presupune trăirea pe parcursul a 15 minute de către toți oamenii sau aproape toți oamenii acestei planete, a unei stări înalt spirituale, care să ne amintească tuturor cine sîntem cu adevărat, în sensul de a ni se revela originea noastră celestă și menirea pentru care am venit în această lume !

  5. La scurt timp după declanșarea Evenimentului iluminatoriu, ajutorul Divinului ar trebui să continue, prin intermediul extratereștilor benefici, cu arestarea Cabalei malefice, și a oricăror ființe umane satanizate ori demonizate, urmat de scoaterea în afara legii și anihilarea deplină a sectei satanice a masoneriei și a tuturor organizațiilor de tip mafiot din lumea pămănteană !
  Această acțiune NU este posibil să fie îndeplinită de nici o organizație benefică pămînteană, din motive prea evidente : anume că întreaga putere politică, militară și financiară, pe lîngă instrumentele de spionare a populației, se află în mîinile acestor scelerați, care nu au nici un interes să renunțe de bună voie la puterea și influența lor diavolească !

  6. Punerea la dispoziția tuturor oamenilor a energiei libere în mod gratuit, precum și a unei sume de bani suficientă pentru construirea caselor și a tot ce este necesar unui trai decent, îndestulător pentru fiecare.

  7. Educarea oamenilor în conformitate cu învățăturile spirituale autentice, începînd chiar de la vîrsta cea mai fragedă, mai întîi prin intermediul unor exemple simple, a căror complexitate va crește treptat, ținîndu-se cont evident de nevoile fiecărui popor, rasă, individ în parte. Accesul gratuit la școli și universități, după înzestrările native ale fiecărui pămîntean, precum și accesul gratuit la medicina viitorului.

  8. Purificarea planetei la toate nivelele de toate noxele : aerul, apa și pămîntul, urmată de purificarea alimentelor. Eradicarea deșerturilor lumii sau a mlaștinilor, împădurirea suprafețelor care au fost despădurite și înverzirea spațiilor golașe după necesități. Conservarea Naturii sub toate aspectele.

  9. Distrugerea tuturor armelor și a tuturor medicamentelor pe bază sintetică. Reorientarea industriilor de armament către servirea populației și reconstrucția zonelor decimate de război.

  10. Eliminarea tuturor vehicolelor terestre poluante, renunțarea la bani, care sînt Ochiul dracului și dotarea întregii populații a lumii cu tehnologia replicatoarelor pentru hrană și îmbrăcăminte, plus asigurarea unui transport aerian nepoluant sau prin teleportare.

  Toate acestea sînt posibile de înfăptuit numai și numai cu ajutorul Divinului și al Extratereștrilor benefici. Fără acest ajutor, omenirea se va zbate pentru multă vreme în sclavie, sărăcie, boli, foamete și războaie.
  Rămîne însă de văzut CUM, CÎND ȘI ÎN CE MOD vom fi ajutați de Dumnezeu. Pe moment, cea mai eficientă acțiune planetară ar fi să invocăm ajutorul Divinului, la unison, cît mai mulți dintre noi, întru armonie, pace, iubire, prosperitate și evoluție spirituală !
  Doamne ajută după mare Mila Ta ! Amin !

LĂSAȚI UN MESAJ