În zilele de 20, 22 și 24 august vom transmite pe pagina de LIVE exemplificările spirituale excepționale din cadrul conferințelor speciale pentru femei, pentru bărbați și, respectiv, cea comună pentru pentru femei și bărbați. Ele se vor desfășura în intervalul orar 23:00 – 00:40.

Sâmbătă, 24 august – Exemplificări speciale pentru femei și bărbați
(Întâlnirea mixtă)

23.00-23.10 – Starea de expansiune euforică și de comuniune spirituală profundă, unificatoare, între cei doi iubiți care au integrat total în viața lor amoroasă continența erotică amoroasă

23.15-23.25 – Starea îmbătătoare de adorație reciprocă, ce apare și persistă în cadrul unui cuplu fericit, armonios, împlinitor ce a integrat pe deplin în viața lor intimă continența erotică amoroasă

23.30-23.40 – Starea inefabilă de fericire spirituală oceanică ce caracterizează un cuplu armonios, împlinitor și unit ce a integrat în totalitate în viața lor intimă continența erotică amoroasă

23.45-23.55 – Starea de exuberanță afectuoasă ce debordează de tandrețe a unui cuplu armonios, unit și fericit ce a integrat pe deplin în viața lor intimă continența erotică amoroasă

00.00-00.10 – Starea de romantism elevat, sublim, care îndumnezeiește ființa celor doi iubiți prin integrarea entuziastă în viața lor intimă a continenței erotice amoroase.

00.15-00.25 – Starea de unicitate înălțătoare, paradisiacă și rapid transformatoare ce apare într-un cuplu fericit, împlinitor, unit ce a integrat în totalitate în viața lor intimă continența erotică amoroasă

00.30-00.40 – Starea intensă de dizolvare euforică și expansiune în nemărginire ce este trăită adeseori la unison de cei doi iubiți care au integrat deja în viața lor intimă în totalitate continența erotică amoroasă

Joi, 22 august – Exemplificări speciale pentru femei

23.00-23.10 – Starea pură de erotism înălțător și plin de farmec al femeii în care s-a dinamizat ipostaza de SHAKTI

23.15-23.25 – Starea benefică de îndrăzneală ce angrenează în simultaneitate o aspirație spirituală exemplară a unei femei în care este dinamizată ipostaza de SHAKTI

23.30-23.40 – Starea de farmec magic, rafinat, copleșitor, ce este emanată de o femeie în care este dinamizată ipostaza de SHAKTI

23.45-23.55 – Starea exemplară de autenticitate lăuntrică inclusiv spirituală a unei femei în care este dinamizată ipostaza de SHAKTI

00.00 – 00.10 – Starea impecabilă de erotism pur, extatic, ce este specifică unei femei în care este plenar dinamizată ipostaza de SHAKTI

00.15-00.25 – Starea delicioasă de spontaneitate euforică, fermecătoare, entuziasmantă, a unei femei în care este pregnant dinamizată ipostaza de SHAKTI

00.30-00.40 – Starea uimitoare de efervescență spirituală debordantă a unei femei în care este plenar dinamizată ipostaza de SHAKTI

Marți, 20 august – Exemplificări speciale pentru bărbați

23.00-23.10 – Starea impecabilă de autenticitate ce îl caracterizează pe un bărbat în care s-a trezit în mod considerabil ipostaza de VIRA

23.15-23.25 – Starea exemplară de curaj ce se combină cu o mare abnegație, ce îi este specifică unui veritabil VIRA

23.30-23.40 – Starea intensă de iubire nostalgică elevată și nesfârșită ce îi este specifică unui veritabil VIRA

23.45-23.55 – Starea specifică de încredere deplină în sine ce este înălțătoare și euforică ce îl caracterizează pe un autentic VIRA

00.00-00.10 – Starea de imaginație creatoare benefică, ce este mereu dublată de o exemplară perseverență realizatoare, ce îl caracterizează pe un veritabil VIRA

00.15-00.25 – Starea benefică de îndrăzneală ce este plină de un bun simț exemplar, ce îl caracterizează pe un autentic VIRA

00.30-00.40 – Starea contaminantă de fericire intensă, debordantă ce îi este caracteristică unui VIRA exemplar

Aceste meditații speciale sunt susținute în mod tainic prin ajutorul neîncetat al Bunului Dumnezeu, ce se manifestă atunci și Își revarsă sprijinul, dar mai ales Omnipotența Sa, în și prin universul lăuntric al lui Grieg. Astfel sunt intermediate, atât pentru noi toți, cât și pentru fiecare în parte, stări plenare de comuniune cu realitatea corespunzătoare fiecăreia dintre temele evocate, prin intermediul unor energii subtile specifice, care se revarsă atunci cu o intensitate triplă și care se manifestă în mod distinct în și prin ființa lui Grieg.

Oricine poate participa, dar sunt necesare câteva condiţii

Precizăm că aceste stări spirituale model vor putea fi percepute în universul lăuntric dacă persoana în cauză va realiza în prealabil o necesară interiorizare, cât mai profundă. De asemenea, va fi utilă o focalizare minimă, dar constantă, a atenţiei timp de 10 minute asupra subiectului global ce este indicat în titlul exemplificării respective.

Glosar de termeni

SHAKTI

Energia feminină personificată

În limba sanscrită, cuvântul „Shakti“ înseamnă „putere feminină“, „forţă a naturii“ sau „energie“. Shakti este personificarea efectivă a energiei feminine primordiale, ea încarnează adeseori forţa de realizare a lui Brahman, fiind aspectul feminin dinamic al lui Dumnezeu, vitalitatea feminină care îi permite lui Brahman să creeze totul, să conserve sau să păstreze totul şi să facă să dispară totul.

Iubita Supremului Masculin

Considerată adesea ca fiind contrapartea feminină (–) sau iubita lui Shiva (Supremul Masculin (+)), ea Shakti este expresia Eternului Feminin sau a Zeiţei Mamă, unificând feminitatea şi maternitatea, prin manifestarea sa ca Forţă fundamentală a Naturii. Ea este venerată în Orient în diferitele sale aspecte feminine, dintre care amintim pe Kundalini Shakti, prezentă în fiecare fiinţă umană

Shakti şi dinamismul sexual

În fiinţa umană expresia cea mai uşor sesizabilă a lui Shakti este dinamismul sexual. Pulsiunea amoroasă sau libidoul este un exemplu de manifestare a lui Shakti.

Citeşte mai mult…

Calităţile unei femei în care s-a trezit starea de Shakti:

• în mod echilibrat vitală (care nu este nici grasă sau exagerat de grasă, dar nici slabă şi nici, cu atât mai mult, exagerat de slabă);
• armonioasă;
• iubitoare sau extraordinar de iubitoare;
• frumoasă sau extraordinar de frumoasă;
• plină de bunăvoinţă;
• fidelă şi consecventă în relaţiile ei amoroase bazate pe iubire reciprocă;
• afectuoasă sau extraordinar de afectuoasă;
• umilă sau extraordinar de umilă;
• altruistă sau extraordinar de altruistă;
• veselă;
• înţeleaptă sau extraordinar de înţeleaptă;
• bună sau extraordinar de bună;
• iertătoare sau extraordinar de iertătoare;
• plină de un bun-simţ exemplar;
• pură;
• extraordinar de senzuală;
• perfect continentă;
• optimistă;
• ce aspiră şi chiar reuşeşte să fie o încarnare vie a Misterului Feminin;

Citeşte mai mult…

MAHA SHAKTI

 Jumătatea feminină a lui Dumnezeu

În tradiţia înţelepciunii orientale, SUPREMUL ABSOLUT (BRAHMAN sau DUMNEZEU TATĂL) are tainica sa JUMĂTATE FEMININĂ care este totodată considerată ca fiind Natura Sa feminină manifestatoare, ce este cunoscută în Orient sub numele de MAHA SHAKTI.

 Maha Shakti este Duhul Sfânt

După cum se ştie şi în tradiţia creştină, DUMNEZEU TATĂL se manifestă şi creează totul prin intermediul misterioasei sale puteri feminine, care este SFÂNTUL DUH. Faptul că atât în tradiţia milenară orientală, cât şi în tradiţia milenară occidentală creştină este în mod egal prezentă o tainică Natură feminină manifestatoare, prin intermediul căreia Dumnezeu creează întregul MACROCOSMOS, nu este deloc o întâmplare.

 Maha Shakti creează cele trei universuri

În tradiţia orientală, MAHA SHAKTI sau Natura Feminină Eternă reprezintă în realitate PUTEREA FEMININĂ MANIFESTATOARE A LUI DUMNEZEU, prin intermediul căreia întreaga Creaţie (întregul MACROCOSMOS sau altfel spus TOTUL CEL MISTERIOS), ce este alcătuită din cele trei universuri (Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal), ia naştere şi se menţine.

Citeşte mai mult…

SHIVA

Cel care te trece dincolo de formă

Literal, în limba sanscrită „Shiva“ înseamnă „Cel Bun“, „Cel Blând“. Shiva este al treilea aspect divin esenţial al Fiinţei Divine (Ishvara), ce se manifestă într-o triadă de aspecte (Trimurti). Aceasta îi cuprinde pe Brahma, Vishnu şi Shiva. Shiva este Ishvara privit în aspectul Său transformator (înţeles în sensul „trecerii dincolo de formă“), care devine distrugător numai din punctul de vedere limitat al Manifestării.

Distruge ignoranţa

El este, de asemenea, o forţă divină binefăcătoare, care îndepărtează adeseori fulgerător avidya (ignoranţa înlănţuitoare). Simbolul Său este lingam-ul sau organul masculin creator, ce reprezintă virilitatea, aspectul solar, activ, Yang (+). Shiva este deseori reprezentat în fuziune intimă, amoroasă, nesfârşită cu iubita Sa Shakti, care este aspectul feminin, având drept simbol fundamental yoni-ul sau organul sexual feminin, ce reprezintă aspectul Yin (–), energia Naturii etc.

Distruge suferinţa

Shiva este venerat ca Supremul Ghid spiritual al tuturor Ghizilor spirituali, ca distrugător al suferinţei, al celor răi şi al tendinţelor inferioare prin Graţia Sa fulgerătoare, drept Cel ce dăruieşte înţelepciune, ca întruchiparea renunţării dătătoare de eliberare, a compasiunii transcendente şi a puterii masculine arhetipale a virilităţii esenţiale.

Citeşte mai mult…

VIRA

Masculinitatea armonioasă

Termenul sanscrit vira desemnează în principal starea exemplară de erou a unui bărbat ce prezintă o dinamizare armonioasă a masculinităţii sale. Eroul reprezintă o tipologie masculină foarte importantă în cadrul sistemului tantra yoga. Tipologia masculină a eroului se referă la acei practicanţi yoghini care au dezvoltat în mod constant în fiinţa lor o atitudine interioară eroică (vira-bhava), ce este caracterizată de un curaj exemplar şi de un nobil elan lăuntric. Această orientare comportamentală superioară reprezintă cea mai adecvată atitudine ce ar fi necesar să reprezinte modelul bărbaţilor din epoca actuală (kali yuga).

Caracteristicile stării exemplare de Vira

Celebrul tratat tantric Kularnava Tantra descrie în detaliu care sunt principalele caracteristici ale stării exemplare de vira, după cum urmează:

„Bărbatul ce manifestă o atitudine eroică este înainte de toate liber de pasiuni şi de dorinţe inferioare (raga), este lipsit de confuzie şi de zăpăceală (mada), fiind nesubjugat de supărare (klesha), de mânie (kopa), de gelozie (matsarya) sau de amăgire (superficialitate) ori de prostie (moha) şi, întrucât un astfel de bărbat este foarte departe de agitaţia excesivă ce este generată de predominanţa tendinţei perturbatoare (rajas guna), şi cum totodată el este lipsit de orice formă de inerţie (tamas guna), un astfel de bărbat exemplar este numit în tradiţia tantrică, tocmai de aceea, un vira”.

Controlul asupra potenţialului sexual

Acest fragment contrazice, în aparenţă, unele lucrări orientale care atribuie stării de vira o puternică predominanţă rajas-ică. În realitate, în cazul stării model de vira, în fiinţa bărbatului se manifestă în mod exemplar un perfect control conştient asupra puternicei şi intempestivei tendinţe rajas-ice şi implicit asupra potenţialului creator sexual, astfel că, în esenţă, contradicţia este doar aparentă.

Integrare divină perfectă

Categoria stării de vira cuprinde de fapt mai multe subnivele, ce sunt ordonate în funcţie de frecvenţa de vibraţie predominantă ce le caracterizează, cele mai elevate dintre ele, fiind numite siddha-vira şi kaula-vira şi ele corespund descrierii anterior citate. În esenţă, bărbatul care prezintă caracteristicile eroului spiritual (vira) este cel care este apt să practice în mod perfect amorul nesfârşit şi transfigurator cu continenţă amoroasă®, cu fiinţele feminine pe care le iubeşte profund, menţinându-se fără încetare într-o perfectă stare de integrare divină ce rezultă prin consacrarea către Dumnezeu.

Aspiraţie către desăvârşirea spirituală

Semnificaţia acestui aspect este aceea că, pentru a atinge starea de transcendenţă, eroul spiritual (vira) manifestă o exemplară stare de aspiraţie spirituală plină de dăruire, el fiind ferm orientat spre a atinge desăvârşirea spirituală. Un astfel de bărbat extraordinar, care deja şi-a trezit starea de vira, este apreciat în unanimitate de ceilalţi bărbaţi aspiranţi la starea de vira pentru calităţile şi meritele pe care el deja şi le-a trezit din plin în universul său lăuntric.

Recunoaşte starea de Shakti dintr-o femeie

Un bărbat care şi-a trezit deja în universul său lăuntric starea de vira va fi cu uşurinţă capabil să descopere meritele şi calităţile care deja au început să înmugurească într-o femeie care este aptă să-şi trezească cu uşurinţă starea de shakti, recurgând la o metodologie adecvată, pe care ea va trebui să o realizeze într-un mod atent şi cu perseverenţă.Un bărbat care şi-a trezit în mod perfect starea de vira este cu uşurinţă capabil să trezească şi să dinamizeze starea de shakti a unei femei care prezintă anumite merite oculte şi anumite calităţi paranormale, care se află deocamdată în stare de înmugurire.O asemenea realizare este însă posibilă numai dacă acel bărbat a atins deja în fiinţa sa trezirea perfectă a stării de vira, stare care implică dobândirea unui control desăvârşit asupra potenţialului creator-sexual ce poate fi realizat prin practica exemplară şi sistematică a continenţei amoroase®.

Citeşte mai mult…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.