În zilele de 22, 24 și 30 august vom transmite pe pagina de LIVE exemplificările spirituale excepționale din cadrul conferințelor speciale pentru femei, pentru bărbați și, respectiv, cea comună pentru pentru femei și bărbați. Ele se vor desfășura în intervalul orar 00:00 – 01:40.

JOI 30 AUGUST 2018 – Exemplificări speciale pentru femei și bărbați

00.00-00.10 – Starea de polarizare eminamente benefică intensă, reciprocă, ce este mereu reînnoită prin intermediul energiilor subtile sublime ale Atributului dumnezeiesc al Erosului pur dumnezeiesc, în cadrul unui cuplu amoros ce este unit, fericit și radios

00.15-00.25 – Starea de iubire nesfârșită ce este în permanență caracterizată de absența oricăror atașamente și dependențe emoționale ce este preponderentă în cadrul unui cuplu tantric

00.30-00.40 – Starea neîncetată de constantă potențare jucăușe, reciprocă în ipostaza exemplară de SHAKTI și în ipostaza exemplară de VIRA ce caracterizează un minunat cuplu tantric

00.45-00.55 – Starea euforică nuanțată de unitate sufletească și spirituală exemplară ce caracterizează un cuplu tantric fericit

01.00-01.10 – Starea complexă de integrare înțeleaptă și perfect armonioasă a relațiilor amoroase multiple ce sunt bazate pe continență sexuală deplină, pe o excelentă transfigurare reciprocă și pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu

01.15-01.25 – Starea complexă de noblețe, puritate și elevare manifestată în stările intense de iubire ce îi caracterizează în permanență pe cei doi iubiți în cadrul unui cuplu amoros fericit, exemplar

01.30-01.40 – Starea minunată de iubire ce integrează în simultaneitate din abundență energia subtilă, sublimă erotică pură, nesfârșită, ce face astfel să apară o stare copleșitoare de beatitudine (ANANDA).

VINERI 24 AUGUST 2018 – Exemplificări speciale pentru femei

00.00-00.10 – Starea definitorie a unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI ce o face să manifeste o feminitate elevată ce este în permanență amalgamată cu o încredere deplină și de nezdruncinat în Dumnezeu

00.15-00.25 – Starea benefică de inteligență feminină realizatoare ce este mereu plină de ingeniozitate, ce caracterizează o femeie în care s-a trezit din plin starea de SHAKTI

00.30-00.40 – Starea de aspirație frenetică a unei femei ce năzuiește să își trezească starea de SHAKTI pentru a se înălța în felul acesta cât mai mult către Dumnezeu

00.45-00.55 – Trezirea unei stări de putere transformatoare formidabile ce caracterizează o femeie ce aspiră cu putere să devină o veritabilă SHAKTI

01.00-01.10 – Starea de rafinament sublim și de modestie ce caracterizează acțiunile unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI

01.15-01.25 – Starea de dinamizare exemplară ce este însoțită de o expansiune gradată, euforică, a conștiinței unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI în sfera supramentală (VIJNANA MAYA KOSHA)

01.30-01.40 – Starea, caracteristică unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI, de a fi și de a se simți mereu iubită, protejată și îmbrățișată de Dumnezeu

MIERCURI 22 AUGUST 2018 – Exemplificări speciale pentru bărbați

00.00-00.10 – Starea catalizatoare a unei aventuri inițiatice ce este declanșatoare de sublime revelații dumnezeiești, ce devin în felul acesta caracteristice pentru un bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

00.15-00.25 – Starea profund transformatoare a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA, ce face să îi apară inspirații geniale ce sunt însoțite de o entuziasmantă și imensă putere benefică realizatoare

00.30-00.40 – Starea de discernământ spiritual infailibil și de fermitate de nezdruncinat ce face lesne posibilă inclusiv alchimizarea propriei ființe, ce îi este caracteristică unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

00.45-00.55 – Starea exemplară de simplitate și moderație binefăcătoare ce îi este caracteristică unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

01.00-01.10 – Starea intensă și profundă de triumf spiritual ce încununează eforturile benefice perseverente, susținute, ale unui bărbat ce aspiră să-și trezească starea de VIRA

01.15-01.25 – Starea de constanță lăuntrică și de atenție exemplară a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA pe care acesta o manifestă în cadrul tuturor relațiilor sale amoroase

01.30-01.40 – Starea exemplară de tandrețe protectoare a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA pe care acesta o manifestă față de toate ființele de sex opus pe care le iubește

Aceste meditații speciale sunt susținute în mod tainic prin ajutorul neîncetat al Bunului Dumnezeu, ce se manifestă atunci și Își revarsă sprijinul, dar mai ales Omnipotența Sa, în și prin universul lăuntric al lui Grieg. Astfel sunt intermediate, atât pentru noi toți, cât și pentru fiecare în parte, stări plenare de comuniune cu realitatea corespunzătoare fiecăreia dintre temele evocate, prin intermediul unor energii subtile specifice, care se revarsă atunci cu o intensitate triplă și care se manifestă în mod distinct în și prin ființa lui Grieg.

Oricine poate participa, dar sunt necesare câteva condiţii

Precizăm că aceste stări spirituale model vor putea fi percepute în universul lăuntric dacă persoana în cauză va realiza în prealabil o necesară interiorizare, cât mai profundă. De asemenea, va fi utilă o focalizare minimă, dar constantă, a atenţiei timp de 10 minute asupra subiectului global ce este indicat în titlul exemplificării respective.

Glosar de termeni

SHAKTI

Energia feminină personificată

În limba sanscrită, cuvântul „Shakti“ înseamnă „putere feminină“, „forţă a naturii“ sau „energie“. Shakti este personificarea efectivă a energiei feminine primordiale, ea încarnează adeseori forţa de realizare a lui Brahman, fiind aspectul feminin dinamic al lui Dumnezeu, vitalitatea feminină care îi permite lui Brahman să creeze totul, să conserve sau să păstreze totul şi să facă să dispară totul.

Iubita Supremului Masculin

Considerată adesea ca fiind contrapartea feminină (–) sau iubita lui Shiva (Supremul Masculin (+)), ea Shakti este expresia Eternului Feminin sau a Zeiţei Mamă, unificând feminitatea şi maternitatea, prin manifestarea sa ca Forţă fundamentală a Naturii. Ea este venerată în Orient în diferitele sale aspecte feminine, dintre care amintim pe Kundalini Shakti, prezentă în fiecare fiinţă umană

Shakti şi dinamismul sexual

În fiinţa umană expresia cea mai uşor sesizabilă a lui Shakti este dinamismul sexual. Pulsiunea amoroasă sau libidoul este un exemplu de manifestare a lui Shakti.

Citeşte mai mult…

Calităţile unei femei în care s-a trezit starea de Shakti:

• în mod echilibrat vitală (care nu este nici grasă sau exagerat de grasă, dar nici slabă şi nici, cu atât mai mult, exagerat de slabă);
• armonioasă;
• iubitoare sau extraordinar de iubitoare;
• frumoasă sau extraordinar de frumoasă;
• plină de bunăvoinţă;
• fidelă şi consecventă în relaţiile ei amoroase bazate pe iubire reciprocă;
• afectuoasă sau extraordinar de afectuoasă;
• umilă sau extraordinar de umilă;
• altruistă sau extraordinar de altruistă;
• veselă;
• înţeleaptă sau extraordinar de înţeleaptă;
• bună sau extraordinar de bună;
• iertătoare sau extraordinar de iertătoare;
• plină de un bun-simţ exemplar;
• pură;
• extraordinar de senzuală;
• perfect continentă;
• optimistă;
• ce aspiră şi chiar reuşeşte să fie o încarnare vie a Misterului Feminin;

Citeşte mai mult…

MAHA SHAKTI

 Jumătatea feminină a lui Dumnezeu

 În tradiţia înţelepciunii orientale, SUPREMUL ABSOLUT (BRAHMAN sau DUMNEZEU TATĂL) are tainica sa JUMĂTATE FEMININĂ care este totodată considerată ca fiind Natura Sa feminină manifestatoare, ce este cunoscută în Orient sub numele de MAHA SHAKTI.

 Maha Shakti este Duhul Sfânt

 După cum se ştie şi în tradiţia creştină, DUMNEZEU TATĂL se manifestă şi creează totul prin intermediul misterioasei sale puteri feminine, care este SFÂNTUL DUH. Faptul că atât în tradiţia milenară orientală, cât şi în tradiţia milenară occidentală creştină este în mod egal prezentă o tainică Natură feminină manifestatoare, prin intermediul căreia Dumnezeu creează întregul MACROCOSMOS, nu este deloc o întâmplare.

 Maha Shakti creează cele trei universuri

 În tradiţia orientală, MAHA SHAKTI sau Natura Feminină Eternă reprezintă în realitate PUTEREA FEMININĂ MANIFESTATOARE A LUI DUMNEZEU, prin intermediul căreia întreaga Creaţie (întregul MACROCOSMOS sau altfel spus TOTUL CEL MISTERIOS), ce este alcătuită din cele trei universuri (Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal), ia naştere şi se menţine.

Citeşte mai mult…

SHIVA

Cel care te trece dincolo de formă

Literal, în limba sanscrită „Shiva“ înseamnă „Cel Bun“, „Cel Blând“. Shiva este al treilea aspect divin esenţial al Fiinţei Divine (Ishvara), ce se manifestă într-o triadă de aspecte (Trimurti). Aceasta îi cuprinde pe Brahma, Vishnu şi Shiva. Shiva este Ishvara privit în aspectul Său transformator (înţeles în sensul „trecerii dincolo de formă“), care devine distrugător numai din punctul de vedere limitat al Manifestării.

Distruge ignoranţa

El este, de asemenea, o forţă divină binefăcătoare, care îndepărtează adeseori fulgerător avidya (ignoranţa înlănţuitoare). Simbolul Său este lingam-ul sau organul masculin creator, ce reprezintă virilitatea, aspectul solar, activ, Yang (+). Shiva este deseori reprezentat în fuziune intimă, amoroasă, nesfârşită cu iubita Sa Shakti, care este aspectul feminin, având drept simbol fundamental yoni-ul sau organul sexual feminin, ce reprezintă aspectul Yin (–), energia Naturii etc.

Distruge suferinţa

Shiva este venerat ca Supremul Ghid spiritual al tuturor Ghizilor spirituali, ca distrugător al suferinţei, al celor răi şi al tendinţelor inferioare prin Graţia Sa fulgerătoare, drept Cel ce dăruieşte înţelepciune, ca întruchiparea renunţării dătătoare de eliberare, a compasiunii transcendente şi a puterii masculine arhetipale a virilităţii esenţiale.

Citeşte mai mult…

VIRA

Masculinitatea armonioasă

Termenul sanscrit vira desemnează în principal starea exemplară de erou a unui bărbat ce prezintă o dinamizare armonioasă a masculinităţii sale. Eroul reprezintă o tipologie masculină foarte importantă în cadrul sistemului tantra yoga. Tipologia masculină a eroului se referă la acei practicanţi yoghini care au dezvoltat în mod constant în fiinţa lor o atitudine interioară eroică (vira-bhava), ce este caracterizată de un curaj exemplar şi de un nobil elan lăuntric. Această orientare comportamentală superioară reprezintă cea mai adecvată atitudine ce ar fi necesar să reprezinte modelul bărbaţilor din epoca actuală (kali yuga).

Caracteristicile stării exemplare de Vira

Celebrul tratat tantric Kularnava Tantra descrie în detaliu care sunt principalele caracteristici ale stării exemplare de vira, după cum urmează:

„Bărbatul ce manifestă o atitudine eroică este înainte de toate liber de pasiuni şi de dorinţe inferioare (raga), este lipsit de confuzie şi de zăpăceală (mada), fiind nesubjugat de supărare (klesha), de mânie (kopa), de gelozie (matsarya) sau de amăgire (superficialitate) ori de prostie (moha) şi, întrucât un astfel de bărbat este foarte departe de agitaţia excesivă ce este generată de predominanţa tendinţei perturbatoare (rajas guna), şi cum totodată el este lipsit de orice formă de inerţie (tamas guna), un astfel de bărbat exemplar este numit în tradiţia tantrică, tocmai de aceea, un vira”.

Controlul asupra potenţialului sexual

Acest fragment contrazice, în aparenţă, unele lucrări orientale care atribuie stării de vira o puternică predominanţă rajas-ică. În realitate, în cazul stării model de vira, în fiinţa bărbatului se manifestă în mod exemplar un perfect control conştient asupra puternicei şi intempestivei tendinţe rajas-ice şi implicit asupra potenţialului creator sexual, astfel că, în esenţă, contradicţia este doar aparentă.

Integrare divină perfectă

Categoria stării de vira cuprinde de fapt mai multe subnivele, ce sunt ordonate în funcţie de frecvenţa de vibraţie predominantă ce le caracterizează, cele mai elevate dintre ele, fiind numite siddha-vira şi kaula-vira şi ele corespund descrierii anterior citate. În esenţă, bărbatul care prezintă caracteristicile eroului spiritual (vira) este cel care este apt să practice în mod perfect amorul nesfârşit şi transfigurator cu continenţă amoroasă®, cu fiinţele feminine pe care le iubeşte profund, menţinându-se fără încetare într-o perfectă stare de integrare divină ce rezultă prin consacrarea către Dumnezeu.

Aspiraţie către desăvârşirea spirituală

Semnificaţia acestui aspect este aceea că, pentru a atinge starea de transcendenţă, eroul spiritual (vira) manifestă o exemplară stare de aspiraţie spirituală plină de dăruire, el fiind ferm orientat spre a atinge desăvârşirea spirituală. Un astfel de bărbat extraordinar, care deja şi-a trezit starea de vira, este apreciat în unanimitate de ceilalţi bărbaţi aspiranţi la starea de vira pentru calităţile şi meritele pe care el deja şi le-a trezit din plin în universul său lăuntric.

Recunoaşte starea de Shakti dintr-o femeie

Un bărbat care şi-a trezit deja în universul său lăuntric starea de vira va fi cu uşurinţă capabil să descopere meritele şi calităţile care deja au început să înmugurească într-o femeie care este aptă să-şi trezească cu uşurinţă starea de shakti, recurgând la o metodologie adecvată, pe care ea va trebui să o realizeze într-un mod atent şi cu perseverenţă.Un bărbat care şi-a trezit în mod perfect starea de vira este cu uşurinţă capabil să trezească şi să dinamizeze starea de shakti a unei femei care prezintă anumite merite oculte şi anumite calităţi paranormale, care se află deocamdată în stare de înmugurire.O asemenea realizare este însă posibilă numai dacă acel bărbat a atins deja în fiinţa sa trezirea perfectă a stării de vira, stare care implică dobândirea unui control desăvârşit asupra potenţialului creator-sexual ce poate fi realizat prin practica exemplară şi sistematică a continenţei amoroase®.

Citeşte mai mult…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.