Programul Taberei spirituale de Ayurveda 2017

20 iulie 2017

PROGRAMUL DE DESCHIDERE

18:30 – 18:40      Meditaţie – Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2017

18:50 – 19:20      Meditaţie – Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

19:30 – 20:00      Meditaţie – Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual

20:10 – 20:40      Meditaţie – Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării dumnezeieşti, transformatoare şi profund inspiratoare, a lui Dumnezeu Tatăl

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei naturi individuale armonioase (prakrita-samaya)

21 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30      Exemplificare spirituală – Starea stenică şi profund regenerantă de vigoare vitală excepţională

11:45 – 12:15      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Shiva în ipostaza Sa sublimă de Dumnezeiesc Vindecător al tuturor făpturilor (Shiva-Bhishaja)

12:30 – 13:00      Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale insufleţitoare (ayus-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00      Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (evambhuta-naya)

20:15 – 20:45      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Atreya, cel care a expus Ştiinţa esenţială Vieţii (Ayurveda) într-o formă ce este perfect accesibilă

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (akara-samaya)

22 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30      Exemplificare spirituală – Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor (prati-dravya)

11:45 – 12:15      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (rasayana)

12:30 – 13:00      Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apară trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (dhari-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00      Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (sangraha-naya)

20:15 – 20:45      Evocare spirituală – Starea de comuniune spiritualâ profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a saltului spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte (utphala-samaya)

23 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30      Exemplificare spirituală – Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică

11:45 – 12:15      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Sushruta, înţeleptul chirurg, care a oferit fiinţelor umane o valorasă învăţătură despre viaţă, prin intermediul lucrării de Ayurveda Sushruta-Samhita

12:30 – 13:00      Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine bunăstarea trupului şi a tuturor celorlalte vehicule ale fiinţei (jivita-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00      Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (naigama-naya)

20:15 – 20:45      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală produndă cu sfera sublimă de forţă a lui Dhanvantari, inspiratorul cunoaşterii iniţiatice a procedeelor ayurvedice de purificare şi de regenerare a fiinţei

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (vistara-samaya)

24 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30      Exemplificare spirituală – Transcenderea fulgerătoare a influenţei limitatoare a ego-ului (ahamkara) prin integrarea superioară, armonioasă şi profund binefăcătoare a voinţei individuale a fiinţei în Voinţa universală şi atotputernică a Lui Dumnezeu

11:45 – 12:15      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Nagarjuna, înţeleptul alchimist care a revelat fiinţelor umane unele aspecte tainice, secrete, despre modul de folosire eficientă a modalităţilor practice ayurvedice cu efect regenerator (rasayana)

12:30 – 13:00      Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al bunăstării trupului şi a tuturor vehiculelor fiinţei (nityada-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00      Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (vyavahara-naya)

20:15 – 20:45      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector dumnezeiesc al practicanţilor angrenaţi pe o cale spirituală autentică, a revelat acestora aspecte esenţiale ale Ştiinţei Vieţii

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor excepţionale ale conştiinţei (siddhi-samaya)

25 iulie 2017

PROGRAMUL DE DIMINEAŢĂ

11:00 – 11:30      Exemplificare spirituală – Starea sublimă, amplă şi profundă de iubire înălţătoare atemporală, ce permite revelarea în fiinţă a dimensiunii transcendente a Eternităţii dumnezeieşti

11:45 – 12:15      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu Sinivali, fiinţa feminină celestă cunoscută ca fiind mângâietoarea şi ocrotitoarea vieţii copiilor şi totodată Zeiţa tuturor fiinţelor umane ce aspiră la o stare inefabilă de puritate sufletească sublimă

12:30 – 13:00      Exemplificare spirituală – Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (anubandha-prakara)

PROGRAMUL DE SEARĂ

19:30 – 20:00      Exemplificare spirituală – Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere superior ce este profund integrator (rijusutra-naya)

20:15 – 20:45      Evocare spirituală – Starea de comuniune spirituală profundă cu sfera superioară de conştiinţă a Marelui Avatar Krishna, Cel care a revelat fiinţelor umane cunoaşterea discriminativă esenţială a manifestării celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii

21:00 – 21:30      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (prabodha-samaya)

26 iulie 2017

PROGRAMUL FINAL

10:00 – 10:20      Meditaţie – Starea spirituală inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl

10:30 – 11:00      Exemplificare spirituală – Starea superioară de integrare existenţială trans-individuală ce permite revelarea în sfera expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (samhatatva-samaya)

11:10 – 11:30      Meditaţie – Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală

11:40 – 12:00      Meditaţie – Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda

12:10 – 12:40      Meditaţie – Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

Înscrieri în Tabăra de Ayurveda 2017

În acest an, TABĂRA DE AYURVEDA se va desfăşura în perioada joi, 20 iulie 2017 – miercuri, 26 iulie 2017, în Maramureş, în apropierea localităţii Budeşti.

La activităţile Taberei de Ayurveda 2017 sunt invitaţi să participe atât cursanţii cursurilor de Ayurveda, pe baza legitimaţiei de curs de Ayurveda, cât şi cei care nu participă în mod curent la cursurile de Ayurveda, care pot veni în Tabără fiind însoţiţi de un prieten sau de un coleg care este în prezent cursant la cursurile de Ayurveda, pentru a beneficia astfel de asistenţa necesară în realizarea modalităţilor practice specifice de Ayurveda, ce se vor realiza în cadrul programului acestei tabere.

În Tabăra de Ayurveda cazarea se face la corturi, astfel că este necesar ca participanţii să dispună de un cort adecvat şi de asemenea să aibă tot echipamentul care le este necesar pentru a locui în condiţii optime la cort, pe întreaga durată a taberei (izopren, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate condiţiilor de munte, etc.).

Programul spiritual al Taberei de Ayurveda 2017 include expuneri şi meditaţii tematice referitoare la aspecte specifice sistemului tradiţional Ayurveda meditaţii de comuniune spirituală cu înţelepţi ai tradiţiei milenare Ayurveda, precum şi prezentarea unor valoroase plante medicinale binefăcătoare.

Din tematica Taberei spirituale de Ayurveda 2017 menționăm:

1. Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a celor cinci Ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii: Ayus, Dhari, Jivita, Nityada şi Anubandha (reluare din Tabăra spirituală de Ayurveda 2015)

2. Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a câte unei manifestări benefice exemplificatoare predominante a fiecăruia dintre cele cinci puncte de vedere esenţiale pancha-artha- naya (reluare din Tabăra spirituală de Ayurveda 2016)

3. În acest an, 2017, vor fi oferite în premieră 7 exemplificări ce alcătuiesc inițierea secretă care este cunoscută în tradiția ezoterică a sistemului Ayurveda sub numele generic de SAPTA-SAMAYA, respectiv cele 7 trepte de transformare spirituală benefică a ființei, care constituie totodată condiții existențiale favorabile.

Înscrierile se fac direct în Tabără, joi 20 iulie 2017, începând cu ora 15.00.

Informaţii referitoare la programul organizatoric la nr. de telefon 0745.044.553.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.